Despre companie

Compania POLIEXPERT a fost creată în anul 2009 de către un grup de profesionişti cu experienţă în domeniile comunicare, consultanţă, promovare şi mass-media. Din start, POLIEXPERT şi-a propus să contribuie la dezvoltarea pieţei serviciilor de consultanţă şi promovare din Republica Moldova, astfel încît aceasta să devină la fel de importantă ca şi în ţările cu democraţii avansate. Un alt obiectiv al companiei este cultivarea unei veritabile culturi a comunicării în societatea moldovenească, ca un element indispensabil al dezvoltării afacerilor, proiectelor politice şi neguvernamentale, a personalităţilor cu potenţial de lider. De asemenea, POLIEXPERT şi-a propus „importul” în Republica Moldova a celor mai bune practici şi a inovaţiilor în astfel de domenii ca promovarea, consultanţa, comunicarea, contribuind astfel la alinierea Republicii Moldova la standardele internaţionale.

Servicii: Specialiştii POLIEXPERT sînt profesionişti în: Elaborarea matricei potențialelor situații de criză; Elaborarea strategiilor de comunicare în situații de criză; Elaborarea planurilor de acţiuni privind depăşirea situației de criză; Elaborarea mesajelor pentru comunicarea în situații de criză; Evaluarea constantă a rezultatelor comunicării; Consultanță privind comunicarea eficientă: Elaborarea planurilor anuale a evenimentelor publice (evenimente preconizate, conceptul sumar al acestora, grup țintă, mesaje, responsabili, suport în organizarea evenimentului etc.), Monitorizarea mass-media; Elaborarea recomandărilor privind îmbunătățirea vizibilității beneficiarului în mass-media și îmbunătățirea comunicării cu mass-media; Asistență în crearea rețelei de jurnaliști din domeniu relevant; Asistență în crearea comunității bloggerilor interesați de domeniul de activitate al beneficiarului; Suport în menținerea comunicării constante cu grupurile respective; Elaborarea articolelor, comunicatelor de presă; Pregătirea dosarelor de presă privind profilul beneficiarului; Elaborarea şi gestionarea conținutului paginii web a beneficiarului; Asigurarea cu servicii foto şi video la solicitarea beneficiarului; Elaborarea bibliotecilor foto şi video etc.

Printre beneficiarii serviciilor POLIEXPERT se numără persoane fizice şi juridice cunoscute atît în Republica Moldova, cît şi peste hotare.

Colaborarea cu POLIEXPERT este garanţia succesului Dvs.!