Din ce bani trăiesc moldovenii? În mediu, o persoană câștigă puțin peste 2200 de lei lunar (Statistică)

30.03.2018

5b266df997fa763eeebcfce241fa9cc8Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2017 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie 2244,9 lei lunar, pentru o persoană. Cifra este în creștere cu 9% față de 2016, însă, având în vederea ajustarea prețurilor de consum, creșterea reală este de doar 2,2%. 

Cea mai importantă sursă de venit este salariul, cu o pondere de 43,1% în veniturile totale.

Prestaţiile sociale sunt a doua sursă de venit după importanţă, în medie acestea constituie 23,4% din veniturile medii lunare ale populaţiei.

La formarea veniturilor au contribuit şi activităţile pe cont propriu cu o pondere de 13,3% din veniturile medii lunare ale unei persoane. Activitatea individuală agricolă reprezintă 7,8% din activităţile pe cont propriu, iar 5,5% au fost obţinute din activitatea individuală non-agricolă.

Transferurile băneşti din afara ţării rămân a fi o sursă semnificativă pentru bugetul gospodăriilor. În medie, acestea reprezintă 16,5% din total venituri.

Din ce bani trăiesc moldovenii? În mediu, o persoană câștigă puțin peste 2200 de lei lunar (Statistică)

În funcţie de mediu de reşedinţă, se constată că veniturile populaţiei din mediul urban au fost în medie cu 754 lei sau de 1,4 ori mai mari comparativ cu mediul rural.

Pentru orășeni, salariul este principala sursă de venit (55% din totalul veniturilor) dar și prestațiile sociale (21%).

Veniturile populaţiei din mediul rural sunt generate în baza activităţii salariale în proporţie 29,9%, iar contribuţia acesteia este de 1,9 ori mai mică decât în mediul urban. Totodată, veniturile obţinute din activitatea individuală agricolă au asigurat 15,2% din totalul veniturilor disponibile.

De asemenea, sătenii depind mai mult de transferurile din afara țării, ponderea acestora în venituri fiind de 22,3% faţă de 11% în cazul populaţiei din mediul urban.

www.bani.md