BNM facilitează accesul agenților economici la finanțarea bancară. Băncile comerciale vor avea posibilitatea să aloce mai multe fonduri

12.04.2019

126550036864d805e34cb8a304c38f59Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a aprobat, în ședința din 5 aprilie 2019, un nou regulament cu privire la expunerile mari, precum și modificări la Regulamentul privind tranzacțiile băncilor cu persoanele afiliate.

Deciziile au fost luate cu  scopul de a facilita accesul sectorului real la finanțare din partea băncilor licențiate.

Astfel, Regulamentul cu privire la expunerile mari prevede o nouă modalitate de calcul a valorii expunerilor mari. Aceasta înseamnă că băncile vor avea posibilitatea să aloce mai multe fonduri pentru finanțarea proiectelor agenților economici prin credite bancare, concomitent încadrându-se în limitele reglementate. În același timp, noul regulament va stimula băncile să creeze produse bancare noi și atractive pentru economia reală.

Modificările în Regulamentul cu privire la tranzacțiile băncii cu persoanele sale afiliate, transpun aceiași modalitate de calcul a valorii expunerilor ca și pentru expunerile mari. Totodată, au fost perfecționate caracteristicile de identificare a persoanelor afiliate de către Banca Națională  în cadrul activității de supraveghere, cu scopul de a evita calificarea neîntemeiată a afiliaților.

Amendamentele au fost posibile datorită faptului că sectorul bancar a devenit unul stabil și rezilient. În procesul  de aprobare, ambele regulamente au fost consultate cu sectorul bancar și partenerii de dezvoltare.

www.bani.md